บทความที่ได้รับความนิยม

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

หลักการเติม s, es

1. ถ้าคำนามหรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย s, ss ,sh, ch, x หรือ z ให้เติม es ได้เลย

Ex                  box                   ---------->                  boxes

                      glass                 ----------->                 glasses

                     watch                 ---------->                 watches

2. ถ้าคำนามหรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ( a, e, i, o, u )ให้เติม s ได้เลย

Ex                  study                ------------>               studies

                      lady                  ------------>               ladies

                      city                   ------------>               cities

3. ถ้าคำนามหรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย o ให้เติม es แต่ถ้าหน้า o เป็นสระ ( a, e, i, o, u ) ให้เติม s ได้เลย

Ex                 tomato              ------------>               tomatoes

                     bamboo            ------------>               bamboos

                     radio                ------------>                radios

4. ถ้าคำนามหรือคำกริยาที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es

Ex                knife                  ------------->              knives

                    thief                   ------------->              thieves

                    wife                   ------------->              wives

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น